XXV Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku 2018-11-18

Home  »  Aktualności  »  XXV Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku

Co roku  w listopadzie, również w tym, odwiedzamy Puńsk na zaproszenie Mniejszości Litewskiej. Tegoroczne Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych były szczególne, były jubileuszowe, XXV.  Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” od kilkunastu lat istnienia uczestniczył w spotkaniach,  z wyjątkiem lat, kiedy przypadały w Ramadanie. Zespół tatarski, w nowych strojach i programie wypadł świetnie – wspaniale! Burza oklasków była serdecznym podziękowaniem sympatycznej, puńskiej publiczności za występ. Wszystkie zespoły otrzymały ceramiczną ażurową lampę z płomieniem pokoju. Po harcach na scenie zostaliśmy zaproszeni na obfity poczęstunek – same wspaniałości. Miałam wątpliwości czy nasz bus udźwignie obżartuchów. Osobiście mam szczególne powody do radości. Pani Ania Mucharska, obecna opiekunka „Buńczuka” nakłoniła mnie do wyjazdu. Gratuluję i dziękuję, Aniu,  Pani Aście za zaproszenie. Było wspaniale. Warto zwrócić uwagę na poświęcenie Pani Anny wiele uwagi i ciężkiej pracy zespołowi. Pracuje zawodowo, prowadzi dom, współwychowuje z mężem dzieci a uczestniczy w próbach wszystkich trzech sekcji, mąż Krzysztof dokumentuje zdjęciami i filmami wszystkie poczynania „Buńczuka”. Jestem im ogromnie wdzięczna, że mój trud założenia zespołu przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku nie poszedł na marne. Są kontynuatorami. Gratuluję wysokiego poziomu występów i bardzo dziękuję, a wszystkim dzieciom i młodzieży z tego zespołu i ich rodzinom życzę dobrego zdrowia i szczęśliwego osiągania celu. W występach brali udział: Wiktoria Czepiel, Selim Mucharski, Dżemila Aleksandrowicz, Adam Aleksandrowicz, Adam Półtorzycki, Stefan Szehidewicz, Judyta Jurek. Obecni byli rodzice: Anna i Krzysztof Mucharscy, Elżbieta Czepiel. Na występy z Suwałk przyjeżdża babcia Wiktorii Ewa Korycka , czasem towarzyszy jej dziadek Mirosław. Zespołowi towarzyszyła grupa Tatarów Krymskich, serwujących potrawy tatarskiej kuchni.

Z wyrazami serdeczności Halina Szahidewicz