Sprostowanie Haliny Szahidewicz grudzień 2018

Home  »  Aktualności  »  Sprostowanie Haliny Szahidewicz

Sprostowanie

    Dotychczas nie zwracałam uwagi na to, co pisze się o zespole „Buńczuk”. Najważniejszą rzeczą dla mnie było to, że dzieci i młodzież w zorganizowanej formie spędza czas. Nie „szlifują” chodników, unikając zagrożeń. Ostatnio jednak coraz śmielej ukazują się materiały niezgodne z faktami. Przypisuje się mnie działania, których nie popełniłam a umniejsza moją aktywność. Dlatego podaję sprostowanie. 29 stycznia 1999 r. zorganizowałam Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku, który później otrzymał nazwę „Buńczuk” i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego przy Gminie. Zachowuję prawa pomysłodawczyni, twórczyni-autorki i długoletniej opiekunki Zespołu. W czasie, gdy zachorowałam przekazałam opiekę za zgodą Ogólnego Zebrania Członków Gminy Białostockiej, Paniom Annie Mucharskiej i Ewie Jakubowskiej c. Stefana. Opiekę nad zespołem, a nie Zespół, bo Zespół pozostał w dyspozycji Zarządu Gminy Białostockiej. Zrezygnowałam również z przewodnictwa Zarządu, a moja następczyni p. Kamila Półtorzycka, jak wynika z protokołu, opiekę nad zespołem powierzyła P. Annie Mucharskiej. Pozostaję w kontakcie z „Buńczukiem”, prowadząc sekcję recytatorską. 2 września 2013 r. została zarejestrowana Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, z którą to nie mam nic wspólnego. To, że prowadzi nowy zespół o nazwie „Buńczuk” dowiedziałam się najpóźniej. Powstał „po cichu” , jak określił jeden z byłych już członków . Część dzieci i młodzieży odeszło z mego zespołu do Fundacji, chociaż wcześniej zachęciłam, by dołączyły do zespołu. Nie mam pretensji o to, bo założycielami byli ich rodzice. W 2013 roku Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”, chociaż to był zespół tylko amatorski, nieprofesjonalny, był już znany w Polsce, występował również za granicą, a przygotowania trwały do 15-lecia jego powstania. Nigdy nie zmieniałam, jak twierdzą inni, ani nazwy ani charakteru zespołu, ani też przynależności administracyjnej i jako autorka nie wyraziłam na to zgody. W 2019 roku zespół „Buńczuk” będzie obchodził 20-lecie. Zespół, który założyłam 29 stycznia 1999 roku i nieprzerwanie działa przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Natomiast Zespół, działający przy Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, będzie obchodził we wrześniu 2019 roku, 6-lecie !!!

Planuję wydanie drugiej części książki o działalności Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” działającego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku, z wykorzystaniem dokumentacji i innych materiałów. Na razie zachęcam do bardzo uważnej lektury pierwszej części  „Buńczuka” mego autorstwa

 Z wyrazami szacunku

Halina Szahidewicz

grudzień 2018 r.