O nas

Home  »  O nas

Informacja dotycząca zespołu „Buńczuk” autorstwa Haliny Szahidewicz z września 2014 r.

Mija 15 lat od utworzenia tatarskiego zespołu dziecięco-młodzieżowego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Działały wówczas dwie sekcje: recytatorska i wokalno-muzyczna. Zespół skupiał 23 osoby w wieku od 6 do 19 lat. Najmłodsi recytowali z pamięci krótkie sury z Koranu po arabsku i w tłumaczeniu na język polski, rubaje- czterowiersze. Starsi recytowali „głosem” dłuższe fragmenty Koranu, poezję i fragmenty prozy utworów przez Tatarów oraz utwory piszących poetów o Tatarach. Promowali również twórczość poetów podlaskich, w tym P. Jana Leończuka, Wiesława Kazaneckiego , P. Krause, L. Szubzdy, Czajkowskiego. Śpiewano przy akompaniamencie gitary piosenki w języku tatarskim i po polsku. Przez kilka prób P. Artur Konopacki wspomagał przy nauczaniu prawidłowej i wyraźnej wymowy słów oraz dykcji przy czytaniu dowolnych tekstów. W 2000 r. powstaje sekcja taneczna i przyjmuje nazwę „BUŃCZUK”. Przybywa nowych członków. Początkowo we wszystkich sekcjach zajęcia prowadziła Halina Szahidewicz- założycielka i opiekunka zespołu. W kwietniu 2000 r. zostaje zatrudniona w charakterze instruktora tańca Lewiza Bikbułatova- tancerka zespołu tatarskiego „Krym” (za pośrednictwem Pani Urszuli Doroszewskiej, która wówczas wspierała Tatarów Krymskich w walce o niepodległość). Pani Lewiza dwukrotnie prowadziła naukę tańca Tatarów Krymskich . Dwukrotnie także naukę tańca Tatarów Baszkirskich prowadziła wysokiej klasy choreograf i tancerka Teatru Narodowego w Ufie, pani Guzel Mamina. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Białegostoku i Suchowoli. Następnie regularnie prowadził zajęcia Pan Achmed Tashayev, choreograf z Czeczenii, mieszkający na stałe w Białymstoku. W zamyśle P. Haliny zespół powstał jako alternatywa spędzania czasu przez dzieci i młodzież i poznawanie tajników kultury tatarskiej, co wzmacniało poczucie tożsamości etnicznej. Tak się nie stało, ponieważ Pani profesor Teresa Zaniewska poprzez Książnicę Podlaską, Pan Ali Miśkiewicz i P. Maria Chętnicka poprzez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, P. Wojciech Bukłako poprzez Białostocki Ośrodek Kultury oraz Selim Chazbijewicz poprzez Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Gdańsku oraz zaprzyjaźnieni koledzy z innych grup mniejszościowych, władze miejskie, dosłownie zmusili do wyjścia z działalnością zespołu na zewnątrz. Pierwsze występy były bez strojów tatarskich, dzieci ubierały się dowolnie bez presji jednolitego stroju. Później dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarządowi Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a obecnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz sponsorom prywatnym i przedsiębiorstwom, zamówiono stroje odpowiednie do tańców. Kultura Tatarów Polskich opiera się na literaturze-poezji, prozie różnych gatunków- na twórczości pisanej. Tatarzy Polscy nie tworzyli muzyki, nie komponowali również tanecznej. Dlatego taniec w „Buńczuku” opiera się na motywach tańca tatarskiego, skąd pochodzą nasi przodkowie, a więc z Tatarstanu, Krymu, Baszkirii, Adygei. Zespół działa w trzech grupach wiekowych: najmłodsza, średnia i najstarsza i w trzech sekcjach: recytatorskiej, wokalno- muzycznej i tanecznej. Przez zespół przewinęło się 70 osób. Zespół działa przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej, ma charakter integracyjny. Poza wzmacnianiem tożsamości grupy etnicznej, którą tworzą Tatarzy Polscy, kształtują się postawy społeczno-patriotyczne. Krzewi się kulturę życia rodzinnego, codziennego, uczy tolerancji dla inności. Taniec jest również doskonałą formą wszechstronnych ćwiczeń, kształtuje właściwą postawę, chód, utrzymuje w sprawności mięśnie i układ kostny stawów.