O nas

Home  »  O nas

Za nami już dwadzieścia lat!

Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy ,,Buńczuk” działający przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku ma już ponad dwadzieścia lat. Powstał 29 stycznia 1999 roku, a inicjatorką, założycielką i jego długoletnią opiekunką była Halina Szahidewicz, zasłużona działaczka tatarskiej społeczności. Najpierw był czas ćwiczeń, prób i nauki. Recytowano sury z Koranu oraz wiersze naszych tatarskich autorów, śpiewano przy gitarze piosenki polskie oraz tatarskie. Początkowo wszystkie zajęcia prowadziła sama Halina Szahidewicz, dopiero w kwietniu 2000 roku instruktorką tańca została Lewiza Bikbułatowa, tancerka z Krymu. Dwukrotnie też naukę tańców baszkirskich prowadziła Guzel Mamina, choreografka i tancerka Teatru Narodowego w Ufie (Baszkiria). Po kilku miesiącach zespół zaprezentował się wreszcie publicznie. Ten pierwszy raz nastąpił podczas wieczoru tatarskiego zorganizowanego przez białostocki Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w cyklu „Echa Pogranicza”. A potem to już się potoczyło…

,,Buńczuk” występuje bezustannie w Polsce i poza jej granicami, zdobywając sobie kolejne rzesze sympatyków. Ciągle wzbogacany program obejmuje tańce i piosenki zarówno krymskotatarskie, jak i baszkirskie oraz Tatarów nadwołżańskich, a także recytację wierszy poetów polskotatarkich. Przez te wszystkie lata przewinęło się przez zespół ponad siedemdziesiąt osób, z których wiele cały czas interesuje się ,,Buńczukiem” i w razie potrzeby chętnie pojawia się na scenie. Starsi koledzy przekazują swoje doświadczenia najmłodszym. Warto wymienić z ,,Buńczukowej” ekipy choćby Elwirę i Stefana Szehidewiczów oraz Elwirę Kudrzycką. W roku 2018 do repertuaru zespołu dołączono suitę tatarską ,,Tim Tim dziewczyna z Kresów”. Jest to zaliczenie dyplomowe naszej przyjaciółki Agnieszki Sokół-Dębińskiej, tancerki zespołu „Kurpie Zielone”.

Od 1 kwietnia 2012 roku opiekunką zespołu jest Anna Mucharska, wspierana przez niestrudzoną Halinę Szahidewicz.

Przypomnijmy niektóre spośród licznych występów, które odbyły się w ostatnim czasie. Są to m.in. udział w sesji popularno-naukowej „Wydawnictwa tatarskie 1945–2015” SGGW, podsumowanie projektu „Różni, a jednak podobni”, coroczna obecność na Festiwalu Kultur oraz w Spotkaniach Mniejszości Narodowych w Puńsku. Jubileusz 15-lecia zespołu, udział w Festiwalu Kultury Tatarskiej, Biografiach Gdańskich, otwarcie Tatarskiego Centrum w Suchowoli, występ podczas Modlitwy o Pokój  i Sprawiedliwość na świecie w Bohonikach. Zespół uczestniczy w licznych spotkaniach wielokulturowych, gdzie zawsze jest mile witany i oklaskiwany. I wszędzie tam było wspaniale!

 

 

**********

Informacja dotycząca zespołu „Buńczuk” autorstwa Haliny Szahidewicz z września 2014 r.

Mija 15 lat od utworzenia tatarskiego zespołu dziecięco-młodzieżowego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Działały wówczas dwie sekcje: recytatorska i wokalno-muzyczna. Zespół skupiał 23 osoby w wieku od 6 do 19 lat. Najmłodsi recytowali z pamięci krótkie sury z Koranu po arabsku i w tłumaczeniu na język polski, rubaje- czterowiersze. Starsi recytowali „głosem” dłuższe fragmenty Koranu, poezję i fragmenty prozy utworów przez Tatarów oraz utwory piszących poetów o Tatarach. Promowali również twórczość poetów podlaskich, w tym P. Jana Leończuka, Wiesława Kazaneckiego , P. Krause, L. Szubzdy, Czajkowskiego. Śpiewano przy akompaniamencie gitary piosenki w języku tatarskim i po polsku. Przez kilka prób P. Artur Konopacki wspomagał przy nauczaniu prawidłowej i wyraźnej wymowy słów oraz dykcji przy czytaniu dowolnych tekstów. W 2000 r. powstaje sekcja taneczna i przyjmuje nazwę „BUŃCZUK”. Przybywa nowych członków. Początkowo we wszystkich sekcjach zajęcia prowadziła Halina Szahidewicz- założycielka i opiekunka zespołu. W kwietniu 2000 r. zostaje zatrudniona w charakterze instruktora tańca Lewiza Bikbułatova- tancerka zespołu tatarskiego „Krym” (za pośrednictwem Pani Urszuli Doroszewskiej, która wówczas wspierała Tatarów Krymskich w walce o niepodległość). Pani Lewiza dwukrotnie prowadziła naukę tańca Tatarów Krymskich . Dwukrotnie także naukę tańca Tatarów Baszkirskich prowadziła wysokiej klasy choreograf i tancerka Teatru Narodowego w Ufie, pani Guzel Mamina. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Białegostoku i Suchowoli. Następnie regularnie prowadził zajęcia Pan Achmed Tashayev, choreograf z Czeczenii, mieszkający na stałe w Białymstoku. W zamyśle P. Haliny zespół powstał jako alternatywa spędzania czasu przez dzieci i młodzież i poznawanie tajników kultury tatarskiej, co wzmacniało poczucie tożsamości etnicznej. Tak się nie stało, ponieważ Pani profesor Teresa Zaniewska poprzez Książnicę Podlaską, Pan Ali Miśkiewicz i P. Maria Chętnicka poprzez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, P. Wojciech Bukłako poprzez Białostocki Ośrodek Kultury oraz Selim Chazbijewicz poprzez Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Gdańsku oraz zaprzyjaźnieni koledzy z innych grup mniejszościowych, władze miejskie, dosłownie zmusili do wyjścia z działalnością zespołu na zewnątrz. Pierwsze występy były bez strojów tatarskich, dzieci ubierały się dowolnie bez presji jednolitego stroju. Później dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Zarządowi Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a obecnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz sponsorom prywatnym i przedsiębiorstwom, zamówiono stroje odpowiednie do tańców. Kultura Tatarów Polskich opiera się na literaturze-poezji, prozie różnych gatunków- na twórczości pisanej. Tatarzy Polscy nie tworzyli muzyki, nie komponowali również tanecznej. Dlatego taniec w „Buńczuku” opiera się na motywach tańca tatarskiego, skąd pochodzą nasi przodkowie, a więc z Tatarstanu, Krymu, Baszkirii, Adygei. Zespół działa w trzech grupach wiekowych: najmłodsza, średnia i najstarsza i w trzech sekcjach: recytatorskiej, wokalno- muzycznej i tanecznej. Przez zespół przewinęło się 70 osób. Zespół działa przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej, ma charakter integracyjny. Poza wzmacnianiem tożsamości grupy etnicznej, którą tworzą Tatarzy Polscy, kształtują się postawy społeczno-patriotyczne. Krzewi się kulturę życia rodzinnego, codziennego, uczy tolerancji dla inności. Taniec jest również doskonałą formą wszechstronnych ćwiczeń, kształtuje właściwą postawę, chód, utrzymuje w sprawności mięśnie i układ kostny stawów.