15 lat Zespołu Buńczuk 2015

Home  »  15 lat Zespołu Buńczuk

Zapraszamy do Biblioteki Tatarskiej, a w niej do obejrzenia naszego albumu

„15 lat Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego BUŃCZUK”

 

Książka Pani Haliny Szahidewicz, założycielki Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” jest wspaniałym dokumentem prezentującym 15 lat działalności zespołu. Żywy język, anegdoty, szczere wyznania pierwszej opiekunki zespołu sprawiają, że nie jest to jedynie kronika zespołu.

Książka złożona jest z 13 rozdziałów, ostatni rozdział zatytułowany „Album” to pięćdziesiąt stron zdjęć pochodzących z archiwum Haliny Szahidewicz, Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP oraz Krzysztofa Mucharskiego.

***

Książka jest monografią Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”. Opowiada o jego historii, okolicznościach narodzin, repertuarze i o ludziach, bez których wysiłku i marzeń, nie stałby się faktem. Opowiada z dumą – oto nasz tatarski „Buńczuk”! Na przekór wielu wątpliwościom: czy warto? czy się uda? – Jest! Oto on – piękny i profesjonalny, przemawiający młodością i żywiołowością, oparty na sile tatarskiej tradycji i arsenale wartości minionych pokoleń. Istnieje od piętnastu lat, a jego historia i dokonania twórcze wypełniłyby co najmniej półwiecze.

Książka pokazuje jak z małych marzeń rodzą się rzeczy wielkie. „Buńczuk” jest owocem i świadectwem wysiłku zbiorowego, systematycznej pracy opiekunów, instruktorów i członków Zespołu, które w połączeniu z talentem dały tak wspaniały rezultat.

Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” to nie tylko forma twórczej aktywności i artystycznej obecności młodzieży tatarskiej na mapie kulturalnych osiągnięć Podlasia. To coś znacznie więcej – szkoła dobrego wychowania, szacunku dla pracy, uznania wartości budujących tożsamość i scalających wspólnotę. Opiekunów, instruktorów, członków Zespołu oraz ich rodziców jednoczy wspólna idea – dobro młodzieży rozumiane jako obowiązek przekazywania rzetelnej wiedzy, rozbudzania pasji artystycznych, poznawania historii i tradycji, kształcenia systematyczności oraz zasad, którymi należy się kierować w życiu.

Prezentowana publikacja daje świadectwo sile marzeń, otwartości i niezależności myśli ludzkiej, uwiecznia trud poniesiony przez wielu. Ocala od zapomnienia ludzi i zdarzenia. I na tym również polega jej wartość.

Teresa Zaniewska